Verbo Hebraico Pescar

Verbo Hebraico Pescar no:
Infinitivo לָדוּג ladug – pescar
Imperativo – falando para homem דּוּג dug – pesque
Imperativo – falando para mulheres דּוּגִי dugi – pesque
Imperativo – falando para ambos דּוּגוּ dugu – pesquem
Raiz: דוג

Verbo Hebraico Pescar

Verbo Hebraico Pescar — Qal

Verbo Hebraico Pescar — Passado

אֲנִי דַּגְתִּי ani dag’ti – eu pesquei (m/f)
אַתָּה דַּגְתָּ atah dag’ta – tu pescaste (m)
אַתְּ דַּגְתְּ at dag’te – tu pescaste (f)
הוּא דָּג hu dag – ele pescou
הִיא דָּגָה hi dagah – ela pescou
אֲנַחְנוּ דַּגְנוּ anach’nu dag’nu – nós pescamos (m/f)
אַתֶּם דַּגְתֶּם atem dag’tem – vós pescastes (m)
אַתֶּן דַּגְתֶּן aten dag’ten – vós pescastes (f)
הֵם דָּגוּ hem dagu – eles pescaram
הֵן דָּגוּ hen dagu – elas pescaram

Verbo Hebraico Pescar — Presente

אֲנִי דָּג ani dag – eu pesco (m)
אֲנִי דָּגָה ani dagah – eu pesco (f)
אַתָּה דָּג atah dag – tu pescas (m)
אַתְּ דָּגָה at dagah – tu pescas (f)
הוּא דָּג hu dag – ele pesca
הִיא דָּגָה hi dagah – ela pesca
אֲנַחְנוּ דָּגִים anach’nu dagim – nós pescamos (m)
אֲנַחְנוּ דָּגוֹת anach’nu dagot – nós pescamos (f)
אַתֶּם דָּגִים atem dagim – vós pescais (m)
אַתֶּן דָּגוֹת aten dagot – vós pescais (f)
הֵם דָּגִים hem dagim – eles pescam
הֵן דָּגוֹת hen dagot – elas pescam

Futuro

אֲנִי אָדוּג ani adug – eu pescarei (m/f)
אַתָּה תָּדוּג atah tadug – tu pescarás (m)
אַתְּ תָּדוּגִי at tadugi – tu pescarás (f)
הוּא יָדוּג hu yadug – ele pescará
הִיא תָּדוּג hi tadug – ela pescará
אֲנַחְנוּ נָדוּג anach’nu nadug – nós pescaremos (m/f)
אַתֶּם תָּדוּגוּ atem tadugu – vós pescareis (m)
אַתֶּן תָּדוּגוּ aten tadugu – vós pescareis (f)
הֵם יָדוּגוּ hem yadugu – eles pescarão
הֵן יָדוּגוּ hen yadugu – elas pescarão

Mais Verbos Aqui

Youtube

ADILSON CARDOSO

Adilson Cardoso: Teólogo, Filósofo — Professor de Filosofia, Teologia, Hebraico e Grego.

Deixe um comentário

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.